CONFLICTERENDE DIENSTEN: BRENG ASSURANCE BIJ ONS ONDER

De steeds strenger wordende onafhankelijkheidsregels dwingen u om goed na te denken over combinaties van dienstverlening. U wilt niet dat u te maken krijgt met conflicterende diensten. Sommige combinaties van het aanbieden van diensten zijn expliciet verboden, andere minder wenselijk.

CONFIRM REGELT UW ASSURANCEDIENST

U kunt uw incidentele of structurele assurancedienst prima onderbrengen bij Confirm en uw overige dienstverlening aan uw cliënt voortzetten, zonder uw onafhankelijkheid te verliezen. Daarnaast kunt u ons inschakelen bij grote controleklanten, inclusief organisaties van openbaar belang (waarbij we geen wettelijke jaarrekeningcontroles verrichten). Onze ervaren accountants hebben een ‘Big-4’ achtergrond en opereren daardoor snel en efficiënt in elke omgeving.

DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT

Er mag nooit onduidelijkheid bestaan over de onafhankelijkheid van de accountant. Sinds 2014 gelden er nieuwe onafhankelijkheidsregels voor accountants die assurance-opdrachten uitvoeren, vastgelegd in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants (ViO). Deze regelgeving heeft niet alleen betrekking op de controle van de jaarrekening, maar ook op andere assurance-opdrachten zoals beoordelingsopdrachten.

Wilt u uw assurancedienst bij Confirm onderbrengen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

Passie voor audit met een vooruitstrevende aanpak waarbij de klant centraal staat.