De invulling van de compliance functie van Confirm 2018-03-01T10:52:40+01:00

De invulling van de compliance functie van Confirm

Invulling compliance functie Confirm

De laatste jaren hebben overheid en financiële toezichthouders steeds meer regels opgelegd aan financiële instellingen. Zo wil men de integriteit van het financiële stelsel bevorderen. Op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) zijn accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten, verplicht om een compliance functie in te vullen. Maar het komt in de praktijk nog erg vaak voor dat accountantskantoren worstelen met de juiste invulling van deze functie. Het is een flinke uitdaging om de juiste toepassing binnen uw organisatie in alle aspecten te waarborgen en u heeft dan ook echt een compliance officer nodig die het klappen van de zweep kent.

Kies voor een externe compliance officer

Aangezien het moeten voldoen aan al dit soort regels, wetten en richtlijnen voor veel kantoren een dagtaak dreigt te worden, kiezen veel accountantsorganisaties ervoor om een externe compliance officer aan te stellen. Niet elke accountant is namelijk geschikt om zich de zware rol van compliance officer eigen te maken. Precies op dat punt komen wij om de hoek kijken. Wij kunnen namelijk de compliance functie binnen uw kantoor invullen; op de manier zoals u dat het liefste wenst. Misschien gaat het uitsluitend om het beheren van uw klachten- en klokkenluidersregeling, maar het kan ook zijn dat u wilt dat wij een volwaardige compliance officer aan uw kantoor ter beschikking stellen.

Bent u op zoek naar een externe compliance officer of wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw accountantsorganisatie zijn op het gebied van compliance? Neem dan contact met ons op zodat we de mogelijkheden voor uw kantoor kunnen bespreken.