DE INVULLING VAN DE COMPLIANCEFUNCTIE VAN CONFIRM

Om de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen, krijgen financiële instellingen steeds meer regels opgelegd. Op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) zijn accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten, verplicht om een compliance functie in te vullen. Het komt in de praktijk vaak voor dat accountantskantoren worstelen met de juiste invulling van deze functie. Het is een flinke uitdaging om de juiste toepassing binnen uw organisatie in alle aspecten te waarborgen. Hiervoor heeft u een compliance officer nodig die het klappen van de zweep kent.

KIES VOOR EEN EXTERNE COMPLIANCE OFFICER

Aangezien het moeten voldoen aan al dit soort regels, wetten en richtlijnen voor veel kantoren een dagtaak dreigt te worden, kiezen veel organisaties ervoor om een externe compliance officer aan te stellen. Niet elke accountant is namelijk geschikt om zich de zware rol van compliance officer eigen te maken. Precies op dat punt komen wij om de hoek kijken. Wij kunnen namelijk de compliance functie binnen uw kantoor invullen; op de manier zoals u dat wenst. Misschien gaat het uitsluitend om het beheren van uw klachten- en klokkenluidersregeling, maar het kan ook zijn dat u wilt dat wij een volwaardige compliance officer aan uw kantoor ter beschikking stellen.

Bent u op zoek naar een externe compliance officer of wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw accountantsorganisatie zijn op het gebied van compliance? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor uw kantoor te bespreken.

Passie voor audit met een vooruitstrevende aanpak waarbij de klant centraal staat.