GESPECIALISEERDE ACCOUNTANTSCONTROLE VOOR NOT-FOR-PROFITORGANISATIES

Binnen deze sector gelden soms zeer complexe regels, waar we goed in thuis zijn – ook als het gaat om subsidies. Precies dat aspect maakt de sector voor ons zo interessant. Uw bestuur en toezichthouders kunnen er op vertrouwen dat onze accountants bekend zijn met alle regelgeving die specifiek op uw not-for-profit organisatie betrekking heeft. We gaan tijdens de controle zorgvuldig na of die regelgeving op alle vlakken wordt nageleefd. Vervolgens bespreken wij onze bevindingen met u.

SPECIFIEKE EISEN BIJ SUBSIDIES

Krijgt uw organisatie een bepaalde overheidssubsidie, dan zijn daar vaak allerlei prestatie- en verantwoordingseisen aan verbonden. Soms moet er bijvoorbeeld een afzonderlijk jaarverslag worden opgesteld. Al dit soort eisen betrekken wij in onze accountantscontrole. We beschikken over ruime ervaring met dit soort rapportages. Desgewenst brengen we – naast de controleverklaring – ook een afzonderlijk verslag van bevindingen uit.

RAPPORTAGE OP MAAT

De wijze waarop wij aan u rapporteren, is afhankelijk van het sturingsmodel van uw organisatie. Een Raad van Toezicht heeft nu eenmaal een andere informatiebehoefte dan het dagelijks bestuur of de directie. Bent u op zoek naar een rapportage over andere onderwerpen of heeft u behoefte aan een andere mate van detaillering? Wij passen onze werkzaamheden aan uw wensen en voorkeuren aan.

Wilt u weten wat wij precies voor uw not-for-profit organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Passie voor audit met een vooruitstrevende aanpak waarbij de klant centraal staat.