Gespecialiseerde accountant voor not-for-profit organisaties 2018-03-01T10:53:31+01:00

Gespecialiseerde accountant voor not-for-profit organisaties

Controle voor not-for-profit organisaties

De not-for-profit sector is zeer uitgebreid. Er bestaat namelijk niet één soort organisatie waar alle andere organisaties mee te vergelijken zijn. Het onderscheid tussen de verschillende doelen en achtergronden is groot en er is meestal ook een zeer complexe en gevarieerde regelgeving aan verbonden. Precies dat aspect maakt de sector voor ons zo interessant. Uw bestuur en toezichthouders kunnen er op vertrouwen dat we als accountant bekend zijn met alle regelgeving die specifiek op uw not-for-profit organisatie betrekking heeft. We gaan tijdens de controle zorgvuldig na of die regelgeving op alle vlakken wordt nageleefd. Vervolgens bespreken wij onze bevindingen met u.

Specifieke eisen bij subsidies

Krijgt uw organisatie een bepaalde overheidssubsidie, dan zijn daar vaak allerlei prestatie- en verantwoordingseisen aan verbonden. Soms moet er bijvoorbeeld een afzonderlijk jaarverslag worden opgesteld. Al dit soort eisen betrekken wij dan in onze accountantscontrole. We beschikken over een ruime ervaring met dit soort rapportages. Desgewenst brengen we naast de controleverklaring ook een afzonderlijk verslag van bevindingen uit.

Rapportage op maat

De wijze waarop wij aan u rapporteren, is voornamelijk afhankelijk van het sturingsmodel van uw organisatie. Een Raad van Toezicht heeft nu eenmaal een andere informatiebehoefte dan het dagelijks bestuur of de directie. Bent u dus op zoek naar een rapportage over andere onderwerpen of heeft u behoefte aan een andere mate van detaillering? Wij passen onze werkzaamheden aan uw wensen en voorkeuren aan.

Wilt u weten wat wij precies voor uw not-for-profit organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en overtuig uzelf van onze kennis en kunde.