OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING DOOR CONFIRM

Als u zelf een Wta-vergunning heeft om wettelijke controles te mogen uitvoeren, dan is kwaliteitsbeleid en de naleving daarvan essentieel. Een van de vereisten is dat u een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling moet overwegen op de door u uitgevoerde controleopdrachten. Wij beschikken over accountants met de daarvoor noodzakelijke kennis, ervaring en senioriteit en stellen onze diensten graag ter beschikking aan u.

SCHAKEL ONS IN VOOR EEN OPDRACHTGERICHTE KWALITEITSBEOORDELING (OKB)

U kunt ons inschakelen voor de uitvoering van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen. We streven naar een zo praktisch mogelijke aanpak en helpen tegelijkertijd om de kwaliteit van de controles die u heeft uitgevoerd te optimaliseren. Zo blijft de kwaliteit van uw controles gewaarborgd, want de resultaten uit onze beoordeling zijn direct toepasbaar voor de andere opdrachten binnen uw kantoor.

WAT IS DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN EEN EXTERNE OKB?

Wij zijn onafhankelijk en beschikken over veel ervaring in het uitvoeren van dit soort opdrachten. Om de effectiviteit van de werkzaamheden te verhogen, is het van belang om een OKB uit te voeren tijdens de diverse procesfases. Zo komen zaken tijdig aan het licht en kunnen deze afgestemd en desgewenst aangepast worden. De kwaliteitsbeoordeling moet zijn afgerond voordat u de controleverklaring bij de jaarrekening afgeeft.

Bent u op zoek naar een deskundige partij voor een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor uw kantoor te bespreken.

Passie voor audit met een vooruitstrevende aanpak waarbij de klant centraal staat.