Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling door Confirm 2018-03-01T10:54:11+01:00

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling door Confirm

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB)

Als u zelf een WTA-vergunning heeft om wettelijke controles te mogen uitvoeren, dan is kwaliteitsbeleid en de naleving daarvan essentieel. Een van de vereisten is dat u een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling moet overwegen op de door u uitgevoerde controleopdrachten. Wij beschikken over meerdere accountants met de daarvoor noodzakelijke kennis, ervaring en senioriteit en stellen onze diensten graag ter beschikking aan u.

Schakel ons in voor een OKB

U kunt ons inschakelen voor de uitvoering van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen. We streven naar een zo praktisch mogelijk aanpak en helpen tegelijkertijd om de kwaliteit van de controles die u heeft uitgevoerd te optimaliseren. Zo blijft de kwaliteit van uw controles gewaarborgd want de resultaten uit onze beoordeling zijn direct toepasbaar voor de andere opdrachten binnen uw kantoor.

De toegevoegde waarde van een OKB

Wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde om een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling door een externe partij uit te laten voeren? Allereerst zijn wij onafhankelijk en daarnaast beschikken wij over zeer veel ervaring in het uitvoeren van dit soort opdrachten. Om de effectiviteit van de werkzaamheden te verhogen, is het van belang om een OKB uit te voeren tijdens de diverse procesfases. Zo komen zaken tijdig aan het licht en kunnen deze afgestemd en desgewenst aangepast worden. De kwaliteitsbeoordeling moet zijn afgerond voordat u de controleverklaring bij de jaarrekening afgeeft.

Voert uw accountantsorganisatie wettelijke controles uit en bent u op zoek naar een deskundige partij voor een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling? Neem dan contact met ons op zodat we de mogelijkheden voor uw kantoor kunnen bespreken.