SCHAKEL EEN REGISTERACCOUNTANT IN

Een registeraccountant of RA is in Nederland een accountant die universitair is opgeleid en als registeraccountant staat ingeschreven in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Hij of zij heeft de wettelijke bevoegdheid om een accountantsverklaring af te geven bij een jaarrekening, waarbij een oordeel wordt gegeven over de getrouwheid van deze jaarrekening. Een registeraccountant houdt zich met name bezig met controlewerkzaamheden en financiële verslaglegging van financiële feiten. Zo kunnen aandeelhouders en andere gebruikers van deze informatie erop vertrouwen dat de cijfers een betrouwbaar beeld geven.

CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Bij wet is vastgelegd dat een accountant moet worden ingeschakeld voor de controle van de jaarrekening bij rechtspersonen die aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

  • netto-omzet > 12 miljoen euro;
  • waarde activa > 6 miljoen euro;
  • gemiddeld aantal medewerkers > 50.

Deze criteria gelden vanaf 1 januari 2016. Voor een controleplichtige onderneming geldt dat de jaarrekening alleen door de Algemene Vergadering kan worden vastgesteld, nadat de deelnemers aan de vergadering kennis hebben genomen van de accountantsverklaring. Zonder accountantsverklaring is het vaststellingsbesluit nietig en dit heeft vergaande gevolgen ten aanzien van dividenduitkeringen en aansprakelijkheid. De controle van de jaarrekening kan zowel door een registeraccountant als door een accountant-administratieconsulent (AA-accountant) verricht worden.

PROFESSIONELE REGISTERACCOUNTANTS VAN CONFIRM

Bij Confirm zijn meerdere registeraccountants werkzaam, dus u kunt ons voor uw controlewerkzaamheden prima inschakelen. Onze registeraccountants zijn gebonden aan strenge wettelijke eisen met betrekking tot de uitvoering van hun vak. Ook heeft de NBA een verordening gedrags- en beroepsregels voor accountants opgesteld (de VGBA) die nog aanvullende eisen stelt. Als u een registeraccountant van Confirm voor een bepaalde dienst inschakelt, dan kunt u erop vertrouwen dat de dienstverlening deskundig, integer, onafhankelijk en objectief plaatsvindt.

Wilt u ook een registeraccountant van Confirm inschakelen voor de controle van uw jaarrekening? Neem dan contact met ons op zodat we de verschillende mogelijkheden kunnen bespreken.

Passie voor audit met een vooruitstrevende aanpak waarbij de klant centraal staat.