Breng assurance bij conflicterende diensten bij ons onder 2018-03-01T10:51:23+01:00

Breng assurance bij conflicterende diensten bij ons onder

Conflicterende diensten: breng assurance bij ons onder

De steeds strenger wordende onafhankelijkheidsregels dwingen u voortdurend om goed na te denken over uw combinaties van dienstverlening. U wilt nu eenmaal niet dat u te maken krijgt met conflicterende diensten. Sommige combinaties van het aanbieden van diensten zijn expliciet verboden, andere zijn minder wenselijk.

Confirm regelt uw assurance dienst

U kunt uw incidentele of structurele assurance dienst prima onderbrengen bij Confirm. Op die manier zet u met een gerust hart uw overige dienstverlening aan uw cliënt voort, zonder uw onafhankelijkheid te verliezen. Daarnaast kunt u ons ook inschakelen bij grote controleklanten, inclusief organisaties van openbaar belang (waarbij we geen wettelijke jaarrekeningcontroles verrichten). Onze ervaren accountants hebben een ‘Big-4’ achtergrond en opereren daardoor snel en efficiënt in elke omgeving.

De onafhankelijkheid van de accountant

Er mag nooit onduidelijkheid bestaan over de onafhankelijkheid van de accountant. Het oordeel van een accountant dat tot uiting komt in een assurance-rapport is bedoeld om de gebruiker van het rapport een bepaalde mate van vertrouwen te geven. Met ingang van 2014 gelden er nieuwe onafhankelijkheidsregels voor accountants die assurance-opdrachten uitvoeren, vastgelegd in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants (ViO). Deze regelgeving heeft niet alleen betrekking op de controle van de jaarrekening, maar ook op andere assurance-opdrachten zoals beoordelingsopdrachten.

Heeft u te maken met conflicterende dienstverlening en wilt u uw assurance dienst bij Confirm onderbrengen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.