Confirm, uw accountant in de zorg! 2018-03-01T10:51:55+01:00

Confirm, uw accountant in de ZORG!

Accountantscontrole voor zorginstellingen

De vraag naar goede zorg neemt meer en meer toe en de voortdurende aanpassingen in het overheidsbeleid maken dat de zorgsector continu in beweging is. Als bestuurder, toezichthouder, directeur of controller binnen een zorginstelling bent u ongetwijfeld goed op de hoogte van de steeds weer veranderende regelgeving. Tegelijkertijd wilt u zich liever geen zorgen maken over de financiële verantwoording die daarmee samenhangt. En dat hoeft ook niet, want wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in de controle of beoordeling van de jaarrekening en controle van de nacalculatie voor zorginstellingen.

Eisen aan de kwaliteit

Externe toezichthouders zoals de Inspectie Gezondheidszorg, NZa, zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten stellen eisen aan de kwaliteit en de monitoring van uw zorgverlening. Het is dan ook noodzakelijk dat u beschikt over een hierop toegesneden administratieve organisatie met passende interne beheersingsmaatregelen. Wij besteden daar tijdens onze controle dan ook erg veel aandacht aan. Daarnaast bespreken we met u alle bevindingen die uit deze controle naar voren zijn gekomen. En als u dat wenst, brengen wij er een schriftelijk rapport van uit; zowel aan de Raad van Bestuur als aan de Raad van Toezicht.

Ruime ervaring in de zorg

We beschikken over een ruime ervaring op het gebied van de accountantscontrole voor zorginstellingen. Dit zorgt ervoor dat we altijd zeer efficiënt onze werkzaamheden uit kunnen voeren en daarbij het juiste oordeel kunnen vormen. Waarbij we bij de jaarrekeningcontrole uiteraard rekening houden met de voorgeschreven inrichtingseisen uit de Regeling Verslaggeving WTZi. Daarnaast zorgen we ook voor de controle op de nacalculatie zorgproductie ten behoeve van de NZa en gemeenten.

Wilt u weten wat Confirm voor uw zorginstelling kan betekenen op het gebied van (accountants)controle? Neem dan contact op met Richard Hulshof, telefonisch via 0800-2663476 of per mail op r.hulshof@confirm.nu.