De accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of een certificerend accountant-administratieconsulent over (meestal) de jaarrekening. Een controleverklaring is een specifieke vorm van de accountantsverklaring en heeft betrekking op de uitgevoerde controle van een overzicht met historische financiële informatie. Ook daar gaat het meestal over de jaarrekening, maar het kan ook een ander overzicht betreffen. Denk daarbij aan een verzekerd belang of een ontvangsten- en uitgavenoverzicht zoals een subsidieafrekening.

Inhoud accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is verplicht als een onderneming controleplichtig is en is bijna altijd op dezelfde manier opgebouwd. Er wordt een verklaring gegeven over de verantwoordelijkheid van het bestuur van de onderneming voor het opstellen van de financiële verslaglegging. Daarnaast volgt er een verklaring over de verantwoordelijkheid van de accountant voor het controleren van de financiële verslaglegging. Tot slot volgt het oordeel van de accountant.

Vier soorten accountantsverklaringen

Een accountantsverklaring wordt door een (register)accountant opgesteld naar aanleiding van zijn onderzoek naar de financiële informatie afkomstig van een onderneming die controleplichtig is. Dit onderzoek kan uitmonden in vier soorten accountantsverklaringen, namelijk:

• een goedkeurende accountantsverklaring;
• een accountantsverklaring met beperking (bij materiële bedenking of onzekerheid);
• een oordeelonthouding (als er onzekerheden met diepgaande invloed zijn);
• een afkeurende accountantsverklaring (bedenking met diepgaande invloed).

BEOORDELINGSVERKLARING

Een lichtere vorm van onderzoek naar de verantwoording is een beoordelingsopdracht. Bij deze opdracht geeft de accountant een beperkte mate van zekerheid, dat de verantwoording voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Het onderzoek is dan minder diepgaand dan een controleopdracht en resulteert in een beoordelingsverklaring. In bepaalde situaties kan dit een passende invulling zijn van de behoefte van belanghebbenden; er wordt wel een accountant ingeschakeld, maar zonder het veelomvattende onderzoek dat bij een controleopdracht hoort. Beoordelingsopdrachten worden ook uitgevoerd door Confirm. Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van beoordelingsopdrachten.

Samenstellingsverklaring

Heeft u geen accountantsverklaring nodig, dan is het alternatief een samenstellingsverklaring. Deze kan Confirm niet voor u verzorgen, daarvoor kunt u terecht bij één van de drie lidkantoren van Confirm. Zij stellen uw jaarrekening samen op basis van de geldende wet- en regelgeving en voegen daar een samenstellingsverklaring als bevestiging aan toe.

Wilt u meer informatie over de accountantsverklaring, beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring? Neem dan contact met ons op zodat wij u naar de juiste personen kunnen doorverwijzen.

Passie voor audit met een vooruitstrevende aanpak waarbij de klant centraal staat.