CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE

Op 1 januari 2024 is de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) richtlijn van de Europese Unie van kracht gegaan.

De CSRD is van kracht over boekjaar 2024 voor grote beursgenoteerde ondernemingen. Van hen wordt verwacht te rapporteren in overeenstemming met de ESRS’en (European Sustainability Reporting Standards). Deze rapportage standaarden vragen de onderneming transparantie te geven over hun impact op de E(Enviornment), S(Social) en G(Governance) en beoogt vergelijkbaarheid van de rapportages te bevorderen.

Vanaf boekjaar 2025 is de CSRD ook van toepassing op grote ondernemingen. Een onderneming wordt geclassificeerd als groot indien zij voldoet aan 2 van de volgende 3 (herziene) criteria:

  • De omzet is hoger dan €50 miljoen per jaar
  • Een balanstotaal van meer dan €25 miljoen
  • Meer dan 250 medewerkers (gemiddeld over een jaar)

In 2026 zijn beurgenoteerde MKB ondernemingen aan de beurt.

De richtlijn wil de kwaliteit van de informatie van de onderneming over ESG naar het zelfde niveau brengen als de jaarrekeninggegevens. De ESG rapportage gaat onderdeel uit maken van het bestuursverslag. Vanuit de overheid is besloten dat de externe accountant de ESG rapportage moet controleren. In eerste instantie wordt een beperkte mate van zekerheid gevraagd, maar de verwachting is dat dit na een aantal jaren zal opschalen naar een redelijke mate van zekerheid (gelijk aan de zekerheid vereist bij de jaarrekening). De externe accountant zal de controle van de ESG rapportage mee gaan nemen als onderdeel van de controle van de jaarrekening.

CSRD VOOR HET MKB

Ook indien u niet aan de criteria hier boven genoemd voldoet, kunt u te maken krijgen met de gevolgen van de richtlijn en is actie gewenst. Grote ondernemingen dienen te rapporteren over hun impact in de gehele waardeketen. Zij zullen dan ook informatie en data opvragen bij (o.a. MKB) ondernemingen uit de keten om te kunnen voldoen aan de rapportageverplichting van de CSRD.

Als MKB onderneming is het dan ook belangrijk tijdig actie te ondernemen. Het is een uitgelezen kans om uw bedrijfsmodel (verder) te verduurzamen en hiermee uzelf te onderscheiden van uw concurrenten. Het zorgt daarnaast voor diverse en toekomstige mogelijkheden op de kredietmarkt en het kan bijvoorbeeld helpen bij het aantrekken van nieuw personeel.

Heeft u vragen over het implementeren van de CSRD in uw organisatie, het aanleveren van informatie aan grote ondernemingen of bijvoorbeeld het verduurzamen van uw strategie?

CONFIRM HELPT U GRAAG VERDER!

Neem vrijblijvend contact op met onze ESG Reporting Specialist Lisanne Richard (l.richard@confirm.nu).

Passie voor audit met een vooruitstrevende aanpak waarbij de klant centraal staat.