Risicoanalyse VOOR EEN BETERE BEDRIJFSVOERING

Bij de inrichting van het controleproces maken we altijd gebruik van een geavanceerd risicoanalysemodel. Op die manier detecteren we de risico’s binnen uw bedrijfsvoering en kunnen we die direct met u bespreken. Ook de mogelijke impact op de financiële positie van uw onderneming wordt door ons geanalyseerd, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Zo werkt onze risicoanalyse

Als we met ons model bepaald hebben waar de risico’s voor u het grootst zijn, leggen we de focus bij de door ons uit te voeren controlemaatregelen op die plekken. Dat werkt niet alleen zeer efficiënt, het stelt u ook in staat om uw bedrijfsvoering te verbeteren. We houden u met onze risicoanalyse een spiegel voor: kennis waar u op de lange termijn alleen maar van gaat profiteren.

DOEN WAAR U GOED IN BENT

Wij kunnen ons voorstellen dat u, als drukke ondernemer, niet altijd de tijd of mogelijkheden heeft om aan alle facetten van uw bedrijfsvoering voldoende aandacht te besteden. Dat hoeft ook helemaal niet. Confirm helpt u graag. Zo kunt u blijven doen waar u goed in bent: ondernemen. Heeft u specifieke wensen? Maak die aan ons kenbaar. Dit hoeven helemaal geen werkzaamheden te zijn die noodzakelijk zijn voor de controle van uw jaarrekening. In goed overleg is er veel mogelijk.

Kies ook voor een risicoanalyse door Confirm. Neem contact met ons op zodat we de mogelijkheden voor uw situatie kunnen bespreken.

Passie voor audit met een vooruitstrevende aanpak waarbij de klant centraal staat.