Risicoanalyse als onderdeel van het controleproces 2018-03-01T10:54:26+01:00

Risicoanalyse als onderdeel van het controleproces

Risicoanalyse voor een betere bedrijfsvoering

Als we aan de slag gaan met de inrichting van het controleproces maken we altijd gebruik van een geavanceerd risicoanalysemodel. Op die manier detecteren we de risico’s binnen uw bedrijfsvoering en kunnen we die direct met u bespreken. Ook de mogelijke impact op de financiële positie van uw onderneming wordt door ons geanalyseerd zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Zo werkt onze risicoanalyse

Als we met ons model bepaald hebben waar de risico’s voor u het grootst zijn, dan leggen we de focus bij de door ons uit te voeren controlemaatregelen op die plekken. Dat werkt niet alleen zeer efficiënt, het stelt u ook in staat om uw bedrijfsvoering te verbeteren. We houden u met onze risicoanalyse als het ware een spiegel voor waar u op de lange termijn alleen maar van gaat profiteren.

Doen waar u goed in bent

Als drukke ondernemer heeft u lang niet altijd de tijd of de mogelijkheden om aan alle facetten van uw bedrijfsvoering voldoende aandacht te besteden. En dat hoeft ook helemaal niet. Confirm helpt u namelijk graag. Zo kunt u blijven doen waar u goed in bent: ondernemen. Ook als u specifieke wensen heeft, kunt u die aan ons kenbaar maken. Dit hoeven helemaal geen werkzaamheden te zijn die noodzakelijk zijn voor de controle van uw jaarrekening. Ga in overleg met ons en we doen ons best om er een zo goed mogelijke invulling aan te geven.

Kies ook voor een risicoanalyse door Confirm en schakel ons in. Neem contact met ons op zodat we de mogelijkheden voor uw situatie kunnen bespreken.