ACCOUNTANTSCONTROLE VOOR THEATERS EN CULTUURINSTELLINGEN

Als theater of cultuurinstelling heeft u te maken met meerdere belanghebbenden. Daarnaast wordt de jaarrekening mogelijk openbaar gemaakt ten behoeve van de ’Culturele‘ ANBI-status. In alle gevallen is een betrouwbare financiële verantwoording gewenst. Graag bevestigen wij de betrouwbaarheid van uw financiële verantwoording door het afgeven van een bijbehorende controleverklaring.

Door onze risicogerichte controle focussen wij ons op de belangrijkste risico’s, wat leidt tot een efficiënte controle. Daarnaast plannen wij onze controle in meerdere fases, zodat er regelmatig contact is en voldoende gelegenheid om met ons te sparren over zaken die u bezighouden.

SUBSIDIEVERANTWOORDING

U krijgt mogelijk subsidie van gemeenten, provincies of het Rijk. Hiervoor wordt in het algemeen een jaarlijkse verantwoording gevraagd, waarbij een controleverklaring van de accountant moet worden overlegd. In sommige gevallen vindt deze verantwoording plaats in een voorgeschreven format, in andere gevallen volstaat de jaarrekening. Graag helpen wij u met een betrouwbare en heldere verantwoording, zodat u uw subsidiegelden tijdig ontvangt. Mocht een specifieke rapportage naast onze controleverklaring nodig zijn, dan kunnen wij deze ook verstrekken. Wij zijn bekend met de eisen vanuit subsidieverstrekkers en de rapportering die gewenst wordt.

RUIME ERVARING IN DE BRANCHE

Wij beschikken over ruime ervaring op het gebied van accountantscontrole voor gesubsidieerde instellingen, specifiek theaters en cultuurinstellingen. Dit zorgt ervoor dat we onze werkzaamheden efficiënt en gericht op de juiste risico’s kunnen uitvoeren. Ons vaste team van theater- en cultuurspecialisten is bekend met het jargon uit uw branche, zodat kennis eenvoudig uitgewisseld kan worden en we beiden dezelfde taal spreken.

Confirm

Jeroen Westdijk
bestuurder

Een coöperatieve accountantsorganisatie met 3 vestigingen en een dynamisch team van 40 enthousiaste medewerkers. Dat is Confirm. Onze belangrijkste activiteit: financiële controle op het allerhoogste niveau, waarbij de klant centraal staat.

Portret quote Jeroen blauw hemd

Passie voor audit met een vooruitstrevende aanpak waarbij de klant centraal staat.