Kies voor een deskundige accountant van Confirm! 2018-03-01T10:53:40+01:00

Kies voor een deskundige accountant van Confirm!

Confirm als uw accountant

De accountants van Confirm hebben keer op keer te maken met uiteenlopende branches. Dit heeft er bij velen voor gezorgd dat zij zich in de loop der jaren gespecialiseerd hebben. Daarnaast is er tussen onze accountants onderling sprake van een echte synergie. Een uitdaging die zich op het ene terrein voordoet, komt in een andere vorm en op een ander terrein wellicht ook aan de orde. Uiteindelijk bent u degene die van die wisselwerking profiteert.

Goed opgeleide accountants

Een accountant van Confirm is niet zomaar een accountant. Het is een hoog opgeleide specialist die verder kijkt dan de grenzen van zijn of haar specialisatie. Bovendien vindt er binnen onze organisatie een voortdurende uitwisseling van kennis plaats. Die kennisdeling stimuleren wij dan ook sterk. We investeren elk jaar in opleidingen en permanente educatie zodat de kennis van onze medewerkers altijd up-to-date is.

Specialisatie op meerdere gebieden

Onze cliënten opereren binnen uiteenlopende branches. Dat zorgt ervoor dat onze controleaanpak en bijbehorende rapportages elke keer weer anders zijn. Uiteraard vormt dat geen enkel probleem voor ons en we hebben ons door de jaren heen dan ook bewezen in elke situatie. Daarbij kennen we op hoofdlijnen de volgende gebieden:

Deze doelgroepen vragen natuurlijk om een specifieke benadering en aanpak. Denk daarbij niet alleen aan zaken op het gebied van de jaarrekeningcontrole, maar ook aan de gevarieerde en complexe regelgeving die aan specifieke branches verbonden is.

Schakel de accountants van Confirm in als u op zoek bent naar specialisten. Neem contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken.