Confirm is uw accountant in het midden- en kleinbedrijf 2018-03-01T10:51:40+01:00

Confirm is uw accountant in het midden- en kleinbedrijf

De kracht van een accountant van Confirm

Een van de gebieden waar onze accountants in gespecialiseerd zijn, betreft het midden- en grootbedrijf. Vaak gaat het dan om ondernemingen met een DGA-structuur. De rol van de accountant binnen het midden- en kleinbedrijf is zeer breed. Niet alleen als onafhankelijke controleur, maar ook als coachende sparringpartner. Dankzij onze risicoanalyse komen eventuele risico’s binnen uw bedrijfsvoering naar voren, waar u vervolgens weer direct op in kunt spelen.

Controle door een accountant van Confirm

Onze controle richt zich op de gebieden waar uw onderneming financiële risico’s loopt. Vaak zijn dit ook precies de zaken waar u als ondernemer zelf minder vertrouwd mee bent. Denk bijvoorbeeld aan alles rondom belastingheffing, maar ook aan zeer ingewikkelde contracten of derivaten. Aan welke onderwerpen we in uw situatie precies aandacht gaan besteden, bepalen we altijd in nauwe samenspraak met u.

Noodzakelijke terugkoppeling

Alle bevindingen uit onze controles koppelen wij steeds weer aan u terug. Als het nodig mocht zijn, kunt u dan op tijd maatregelen treffen. U begrijpt inmiddels wel dat de werkzaamheden van Confirm zo veel meer inhouden dan puur en alleen het verrichten van de accountantscontrole. Wij gaan echt een stap verder en helpen u op meerdere gebieden. We beschikken over kennis van allerlei branches en hebben daar door de jaren heen ook veel ervaring in opgedaan. Bovendien kunnen we altijd terugvallen op een solide basis van zo’n 250 professionals.

Wilt u weten wat wij precies voor uw bedrijf binnen het midden- en kleinbedrijf kunnen betekenen? Zoekt u naar specialisten die uw branche als geen ander kennen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor u te bespreken.