Wettelijke controle

De controle van de financiële verantwoording van een onderneming of instelling die boven de wettelijke controlegrenzen uitkomt, noemen we een wettelijke controle. Zo’n controle is ingesteld omdat externe belanghebbenden erop moeten kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening een goed beeld schetst van de financiële positie van uw onderneming. Ook geven wij u – naast een noodzakelijke controleverklaring – bruikbare en praktische adviezen die uit de controles naar voren zijn gekomen.

Wanneer is er sprake van een wettelijke controle?

De regels omtrent de wettelijke controle vloeien voort uit artikel 393, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Ondernemingen (BV’s en NV’s) en instellingen zijn wettelijk controleplichtig als zij in twee opeenvolgende jaren voldoen aan twee van de onderstaande drie criteria:

  • de omzet moet hoger zijn dan 12 miljoen euro;
  • het balanstotaal moet meer dan 6 miljoen euro zijn;
  • de onderneming moet 50 of meer medewerkers hebben.

Deze criteria gelden vanaf 1 januari 2016.

Een controle is altijd van waarde

Ook al voldoet uw onderneming niet aan twee van de drie criteria: een controle kan toch erg waardevol zijn. Onze accountants zorgen ervoor dat uw onderneming helder in kaart wordt gebracht zodat mogelijke verbeterpunten aan het licht kunnen komen. Een controle van Confirm voldoet altijd aan de hoogste kwaliteitsnormen waarbij we werken met ervaren mensen in een vast team. U krijgt heldere en praktische adviezen en kunt altijd met ons in gesprek gaan over zaken die er binnen uw onderneming spelen.

Is uw onderneming ook controleplichtig of denkt u dat te gaan worden? Schakel de specialisten van Confirm in. Samen kunnen we de mogelijkheden bespreken voor uw onderneming. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Passie voor audit met een vooruitstrevende aanpak waarbij de klant centraal staat.